Right-Arrow
Right-Arrow

A HUNGAHIB sertés

A történet az 1960-as évek végén kezdődött, amikor is a herceghalmi Állattenyésztési Kutatóintézet megbízást kapott egy, az akkori telepi viszonyokat is jól elviselő, nagyüzemi tartásra alkalmas, korszerű hibridsertés kifejlesztésére. 

A többéves munka során a Dr. Csire Lajos vezette kutatócsoport 152 keresztezési kombinációt vizsgált, és ennek eredményeképpen született meg négy olyan keresztezési kombináció, amely nagyüzemi tesztelésre, majd bevezetésre került.
Ezek közül is a "négyvonalas" hibridek bizonyultak igazán sikeresnek, melyeken a kísérleti listában elfoglalt helyük szerint maradt rajta a "Hungahib-39" illetve a "Hungahib-50" elnevezés.

Mivel a kutatás bázisa a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság volt, logikus lépésként megkapta a hasznosítás jogát és egyben felelősségét is. Erre a feladatra hozták létre 1977-ben a Hungahib Sertéshús-termelési Rendszert.

A HUNGAHIB hibridsertés a későbbi években meghatározó szerephez jutott a nagyüzemi, minőségi sertéstartás magyarországi megalapozásában, és számos követőre talált Európa-szerte.

A rendszerváltozást követően a korábbi években - évtizedekben is már Herceghalomban dolgozó sertéstenyésztő szakemberek által alapított Hungapig Kft vitte tovább a Hungahib hibridet, és vált a magyar sertéstenyésztés teljes vertikumának meghatározó szereplőjévé. 

HUNGAHIB vonalak leírása

Nagyfehér anyai vonal:

Kimagasló szaporasági teljesítményre, hízékonyságra és szervezeti szilárdságra nemesített vonal. A keresztezésben anyai partner. A vágóérték növelése csak oly mértékben kívánatos, hogy ne menjen a szaporasági és szervezeti szilárdsági tulajdonságok rovására. Keresztezve vagy önmaga az árutermelő telepek ideális kocaalapanyaga.

Jellemzői:

Közepesen hosszú törzsű, közepesen dongás mellkasú, szilárd hát-, és lábszerkezetű, jó konstitúciójú. A comb és lapocka izmoltsága szintén közepes. A vonalnál minimálisan elvárt a 7-7 db egészséges csecsbimbó, azonban a szelekció során törekedni kell a 8-8 db-os szint elérésére.

Szőrzete fehér színű, finom, testhez simuló, bőre halvány rózsaszín. A fej a törzzsel arányos, a fül felfelé, élőre álló. Vérfrissítése elsősorban a hazai MNF populációból, vagy import tenyészsüldők beszerzésével lehetséges. Az utóbbi időkben egyre jelentősebbé vált a génmigráció szempontjából az import mélyhűtött sperma alkalmazása. Elsősorban Norvégia, Finnország, Észak-Írország, Németország populációi adják a genetikai előrelépés lehetőségét.

Kiváló húsminőséget nyújtó, stressz rezisztens vonal. 

 

Lapály anyai vonal:

Kimagasló szaporaságra és jó vágóértékre nemesített vonal. Fontos, hogy a tenyésztési programban résztvevő nagyfehér anyai partnerrel jól kombinálódjon. Mind önmagában, mind pedig F1-es konstrukcióban az árutermelő telepek ideális anyai vonala.

Jellemzői:

Nagy ráma, hosszú törzs, feszes hát. Jó konstitúció. Izmolt lapocka és comb. Fej a törzzsel arányos, könnyű. A fül tőben megtört, előre lógó. Szőrzete fehér, finomszálú, bőre halvány rózsaszínű, pigment mentes. A stressz mentességet a lehető legrövidebb időn belül el kell érni. A vonal szekciója során alapvető szempont a funkcionálisan jól működő 8-8 db csecsbimbó. A lapály vonal javítása a belföldi kimagaslóan jó termelési eredményekkel rendelkező üzemekből, illetve import populációk egyedeivel végrehajtható. Import állatok tenyésztésbe állítása során elengedhetetlen követelmény a homozigóta stressz mentes státusz. Import állatok származási országai: Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia, Németország, Anglia.

Nagyfehér X Lapály (F1) kocasüldő:

Kimagasló szaporasági teljesítményre és szervezeti szilárdságra nemesített vonal. A heterózis hatás miatt ellenálló képessége jobb, mint az alapvonalaké.

Jellemzői:

Közepes ráma, hosszú törzs, feszes hát, izmolt lapocka és comb. Fej a törzzsel arányos, könnyű. A fül megtört, félig előre hajló, de lehet kissé felálló is. Szőrzete fehér, bőre halvány rózsaszínű, pigment mentes. Jó konstitúcióval, és erős lábszerkezettel rendelkező egyedek. Jó anyai tulajdonságainak kifejezéséhez elengedhetetlen a min. 7-7 jól működő csecsbimbó. 

 

Pietrain apai vonal:

Intenzív hústermelésre nemesített vonal, mely jól tükrözi az apai partnerrel szemben támasztott követelményeket.

Jellemzői:

Közepes törzshosszúságú, széles, hengeres törzsű, megfelelő rámával. A lapocka, a karaj és a comb izmoltsága kimagasló, kedvező, extrém. A far „barázdált”, a bőr finom, feszes, az izmok tónusa jól látható. A fej inkább kicsi, finom, a lógó toka nem kívánatos. Színe szabálytalan tarka, szürke, fehér, esetleg vörös testfelület, szabálytalan pigmentált foltokkal. A szőr finom, néha lehet hiányos növekedésű, de ez nem kívánatos.

A rövid, alacsony egyedek a tenyésztés során nem kívánatosak. Apai partnernél nem kritérium a csecsbimbók magas száma, de a minimálisan elvárható szint; 6-6 működőképes csecsbimbó. Javítására belföldről a legjobb vágóértékű hazai Pietrain populációkból, míg importja főleg Németországból illetve Belgiumból lehetséges.

 

Hampshire apai vonal:

Tömeges, rámás, nagy növekedési eréllyel rendelkező fajta. A csontozat rendkívül szilárd, robosztus megjelenés. 

Jellemzői:

Középhosszú törzs, enyhén ívelt vagy egyenes hát, jól izmolt combok és lapockák. A has feszes. A csontozat szilárd, robosztus, a lábvégek tiszták, kemények. Színe szabályos tarka, alapszíne fekete, a maron és a lapockán egy fehér öv jellemzi.

Előfordul, hogy a hátsó végtag csánk alatti része is fehér. A körmök feketék, a pigment mentes végtagokon viaszsárgák. A fej arányos a törzzsel, a túl durva és túl finom, valamint a hosszú fejforma nem kívánatos. A fülek kicsik, felfelé állók. A nyak és a mar rövid, de jól izmolt, a toka száraz.

Mindkét oldalon legalább 6-6 fejlett csecsbimbóval rendelkezzen. A vonal javítása főként importból történik, homozigóta stressz mentes populációkból, főként Dániából és Svédországból.

 

Hungahib – 39 apai végtermék vonal:

Hústermelésre és szervezeti szilárdságra nemesített vonal kiválóan kombinálódik a nagyfehér, a lapály, valamint ezen vonalak keresztezési partnerével (F1).

Jellemzői:

Középhosszú törzs, közepes rámával, egyenes, jól izmolt, feszes hát. Kiválóan izmolt karajjal, combbal és lapockával. A has feszes, a csontozat szilárd, robosztus, a lábvégek tiszták. Szabálytalan tarka, alapszíne fehér, a maron és a lapockán fehér öv jellemzi, amely a törzs feléig is terjedhet. Gyakori a fehér orr rész is. A fej arányos a törzzsel, a nyak és mar rövid, jól izmolt. A toka száraz. 6-6 csecsbimbó az elvárt szint.

Eredmények

A tenyésztői munka célja és értelme a kiváló minőségű, egyöntetű és gazdaságosan előállítható hízó végtermék.
Ez két oldalról határozható meg, mégpedig egyrészt a szaporasági és felnevelési mutatók oldaláról, másrészt pedig a hizlalási és vágási teljesítmények alapján. Utóbbiak a hizlalási idő alatti napi testtömeg-gyarapodást, a takarmány-értékesítést, a vágási életkort és a színhús százalékot mutatják.

A Hungahib hibrid anyai oldalának 2007 évre jellemző szaporasági és felnevelési mutatóit az alábbi táblázat számai mutatják, melyek közül legfontosabbnak az egy kocától évente leválasztott malacok számát tekintjük. Ez a szám ugyanis nem csak a koca szaporaságát jelzi, hanem az összes ehhez kapcsolódó teljesítményt is a fialási gyakoriságtól a koca anyai, felnevelési teljesítményein keresztül egészen a malacok életképességéig.A Hungahib F1 kocák főbb jellemzői:

  • Kiváló anyai tulajdonságok
  • Kiemelkedő termékenyítési eredmények
  • Kitűnő tejtermelő képesség
  • Kiegyenlített almok
  • Kitűnő felnevelési képesség
  • 100%-ban stresszmentes állomány
  • Kiváló alkalmazkodó képesség
  • Hosszú hasznos élettartam
  • Nagy életteljesítmény

A különböző fajták és hibridek hizlalási és vágási teljesítményei az állami végtermék tesztek során kerülnek összehasonlításra.
A vizsgálatok eredményei - különösen több év adatainak feldolgozása esetén - megbízható információt szolgáltatnak az összehasonlításokhoz.

A számokból biztonsággal megítélhető, hogy egy-egy fajta, vagy hibrid végtermék fejlődik, stagnál, vagy éppen leszálló ágban van, és ez gyakran fontosabb információ, mint amit a számok önmagukban történő értékeléséből kaphatunk.

A hízlalás alatti napi testtömeg-gyarapodás az 1998-as 765 gr-ról 2007-re 945gr-ra növekedett. Ez a 180 gr/nap 24%-os javulást jelent.

Az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált takarmány mennyisége ugyanezen időszakban

3,09 kg-ról 2.41kg-ra csökkent, ami 28%-os javulásnak felel meg.

Az életkor a hizlalás végén 192 napról 154 napra csökkent. A hizlalási időnek ez a 38 napos rövidülése 25%-os eredményjavulást tükröz.

A színhús százalék 54,1-ről 57,2 %-ra nőtt. Ez az eredmény pontosan megfelel annak az értéknek, amely mellett még biztosítható a hús porhanyóssága és ízletessége, és amely tökéletesen megfelel a vágóhidak igényeinek.

A sertéstartás gazdaságossága szempontjából - a jelenlegi közgazdasági környezetben - elsődleges a hizlalás alatti súlygyarapodás és a fajlagos takarmány-hasznosulás. Ezek a mutatók határozzák meg az elkészülési időt és a végtermék önköltségét, ezen keresztül pedig a hizlalás pénzügyi eredményét. 

pageup